Rauha, solidaarisuus, kansainvälisyys, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, työn ja työtätekevien kunnioitus, luonto ja luonnonsuojelu korostuvat kaikessa toiminnassa. Pioneeritoiminta tarjoaa lapsille ja nuorille ihania ja vaikuttavia kokemuksia arjen vastapainoksi.

SDPL:n Järvi-Suomen Pioneerit ry - Reipasta toimintaa lapsille ja nuorille!

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto – Pinskut ry on perustettu vuonna 1945. SDPL:n Järvi-Suomen Pioneerit ry on yksi Pinskujen aluejärjestöistä. Järvi-Suomen Pioneerien toiminta-alueena on Keski-Suomi, Pohjois- ja Etelä-Savo sekä Pohjois-Karjala. Pioneeritoimintaa löytyy koko Suomesta Helsingistä Ivaloon ja kaikille yhteisiä tunnuspiirteitä ovat muun muassa leirit, retket, kerhot, lastentapahtumat ja kansainvälinen toiminta.

Järvi-Suomen Pioneerit ry on kasvatusjärjestö ja toimintaa järjestetäänkin lapsille ja nuorille. Järvi-Suomen Pinskut järjestävät toimintaa pinskujen kasvatustavoitteiden mukaisesti. Rauha, solidaarisuus, kansainvälisyys, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, työn ja työtätekevien kunnioitus, luonto ja luonnonsuojelu korostuvat kaikessa toiminnassa. Pioneeritoiminta tarjoaa lapsille ja nuorille ihania ja vaikuttavia kokemuksia arjen vastapainoksi.

Keskeinen periaate on, että jokaisella on mahdollisuus osallistua toimintaan. Tämän onnistumiseksi osallistumismaksut pidetään alhaisina ja mieluiten kokonaan poissa. Järjestämme alueellamme erilaista varainhankintaa, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua toimintaan. Pioneeritoimintaan osallistuminen ei saa olla tulotasosta kiinni.

Pioneeritoiminnassa on keskeistä lasten ja aikuisten tasavertaisuuteen, avoimuuteen ja toistensa kunnioittamiseen perustuva yhteistyö. Jokaisella pioneeritoimintaan osallistuvalla on tasavertainen oikeus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Parhaimmillaan pioneeritoiminta onkin silloin, kun kaiken ikäiset toimijat tuntevat yhdessä tekemisen mielekkääksi ja viihtyvät siinä. Tervetuloa mukaan pinskutoimintaan!